/Get User Info

Get User Info

Get details about the authenticated user according to your requested claims.

Response is returned as JWT with Content-Type as application/jwt

Example

eyJraWQiOiJjNjA2YTJhNC0wZjFiLTRjMTQtYmVjNS1mZTRjYWZmNjhkZjQiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIyMjkwMzMzIiwiYXVkIjoiUFNER0UtTkJHLVRCQ0JHRTIyIiwidmVyaWZpZWRfY2xhaW1zIjp7ImNsYWltcyI6eyJwbGFjZV9vZl9iaXJ0aCI6eyJjb3VudHJ5IjoiR0UiLCJsb2NhbGl0eSI6IuGDoeGDkOGDpeGDkOGDoOGDl-GDleGDlOGDmuGDnSJ9LCJiaXJ0aGRhdGUiOiIxOTkwLTEyLTAxIiwibmF0aW9uYWxpdGllcyI6WyJHRSJdLCJwZXJzb25hbF9udW1iZXIiOiJQTk9HRS0wMDAwMDAwMDAwMiIsImdpdmVuX25hbWUiOiLhg5Lhg5Dhg5siLCJtc2lzZG4iOiI1MDAxMTEyMjIiLCJmYW1pbHlfbmFtZSI6IuGDkuGDluGDkOGDleGDnOGDmOGDkOGDqOGDleGDmOGDmuGDmCAyIiwiZW1haWwiOiJnYW1nemF2bkBtYWlsLmNvbSJ9LCJ2ZXJpZmljYXRpb24iOnsiZXZpZGVuY2UiOlt7ImNoZWNrX2RldGFpbHMiOlt7ImNoZWNrX21ldGhvZCI6InZwaXAifSx7ImNoZWNrX21ldGhvZCI6InB2cCJ9XSwiZG9jdW1lbnRfZGV0YWlscyI6eyJkYXRlX29mX2lzc3VhbmNlIjoiMjAxNS0wNS0wNiIsImRvY3VtZW50X251bWJlciI6IjExSUEwMDAwMSIsImRhdGVfb2ZfZXhwaXJ5IjoiMjAyNS0wNS0wNiIsInBlcnNvbmFsX251bWJlciI6IjAwMDAwMDAwMDAyIiwidHlwZSI6ImlkY2FyZCIsImlzc3VlciI6eyJjb3VudHJ5IjoiR0UiLCJuYW1lIjoi4YOY4YOj4YOh4YOi4YOY4YOq4YOY4YOY4YOhIOGDoeGDkOGDm-GDmOGDnOGDmOGDoeGDouGDoOGDnSJ9fSwidHlwZSI6ImRvY3VtZW50In1dLCJ0cnVzdF9mcmFtZXdvcmsiOiJnZV9hbWwiLCJ0aW1lIjoiMjAyMy0wNy0yMFQxMzowNDowMSswNDowMCIsImFzc3VyYW5jZV9sZXZlbCI6ImJhc2ljIiwidmVyaWZpY2F0aW9uX3Byb2Nlc3MiOiJiMWNiZmQ0ZS1iZjY5LTQyMTYtYTExNS0wOGRiODc2NTU0MDgifX0sImlzcyI6Imh0dHBzOlwvXC90ZXN0LWFwaS50YmNiYW5rLmdlIiwiaWF0IjoxNjg5ODQzODQxLCJqdGkiOiJjOTIwMDc4MS0wZWI2LTQ2MGMtOWFiNC1kNjliNzM5MDY0ZDIifQ.GkbYtUZP77YdpzBniopAZ2VmrpvBRXq6q8T4pMRmY9Yy6IaO6H1wLEBrg9TDnN1fNcLqMDusGlC-4ymvLm8rWNKWFAkqIV19PBTRI64US8MjSUJVZBrV3Y9_w2qAEFDvldXlbnZw5AV7FGEDYlBti-EQcxoeZdxhvdgo4EQCnXakgwyB0Y-pi368hRv6mJQgQzxPPJXuE5d0SnFm_B_5psraTVcsD7xtDHXmg2PRKIcnwRw_e_yaq8x3OJC2RwoVD22fgiBF2eYefoSz2lQiqoyu1bgJ5i9l7Hqte22oyC2S9gKxk3ynR6wDwRnPPsuuZvkzVQifPFD2MF4Xq9OKCg
{ "sub": "6464383",
  "aud": "PSDGE-NBG-TESTGE22",
  "verified_claims": {
    "verification": {
      "trust_framework": "ge_aml",
      "time": "2023-07-07T13:28:48+04:00",
      "verification_process": "68bc6fd0-0b7b-480f-ef0b-08db793b9c28",
      "evidence": [
        {
          "type": "document",
          "check_details": [
            {
              "check_method": "vpip"
            },
            {
              "check_method": "pvp"
            }
          ],
          "document_details": {
            "type": "idcard",
            "issuer": {
              "name": "იუსტიციის სამინისტრო",
              "country": "GE"
            },
            "personal_number": "01019049020",
            "document_number": "19IC69780",
            "date_of_issuance": "2020-11-16",
            "date_of_expiry": "2030-11-16"
          },
          "time": "2018-05-21T00:00:00+04:00"
        }
      ],
      "assurance_level": "basic"
    },
    "claims": {
      "given_name": "ნინო",
      "family_name": "შაიშმელაშვილი",
      "birthdate": "1989-07-20",
      "place_of_birth": {
        "country": "GE",
        "locality": "საქართველო"
      },
      "personal_number": "PNOGE-01019049020",
      "nationalities": [
        "GE"
      ],
      "msisdn": "555008889",
      "email": "[email protected]"
    }
  }
  
}

The token does not have expiration time

let's see what is in the JWT

JWT Headers

ParameterTypeDescription
kidguidthis is public key id, which is given by Jwk uri from the open id configuration
typstringtoken type. The value is always JWT
algstringsignature algorithm. The value may be one from the userinfo_signing_alg_values_supported defined in the open id configuration

JWT Payload

ParameterTypeDescription
subguidAuthenticated user's id
audstringYour ID, whom is token generated for
issstringTBC url, which generated token
iattimestampIssuance at
jtiguidJWT ID
verified_claimsobjectIf you requested verified claims, JWT will contain values of verified claims. Otherwise this element will be skipped
claimsobjectIf you requested standard claims, JWT will contain values of standard claims. Otherwise this element will be skipped

Verified claims

ParameterTypeDescription
verificationobjectconsists of
trust_framework, time, verification_process, evidence, typecheck, check_details, check_method, document_details, time, assurance_level
claimsobjectFramework of trust.
the value shoud be null or one of supported values (trust_frameworks_supported in open id configuration)

Standard Claims

ParameterTypeDescription
given_namestringThe user's first name
family_namestringThe user's last name.
birthdatestringThe user's birth date.
msisdnstringThe user's contanct phone number.
emailstringThe user's contanct email.
nationalitiesarray of stringsArray of user's natinalities.
addressstringThe user's actual address as a string.
genderstringThe user's gender. Male/Female.

JWT Example

header


{
 "kid": "c606a2a4-0f1b-4c14-bec5-fe4caff68df4",
 "typ": "JWT",
 "alg": "RS256"
}

Verified claims payload

{
 "sub": "2290333",
 "aud": "PSDGE-NBG-TBCBGE22",
 "verified_claims": {
  "claims": {
   "place_of_birth": {
    "country": "GE",
    "locality": "საქართველო"
   },
   "birthdate": "1990-12-01",
   "nationalities": [
    "GE"
   ],
   "personal_number": "PNOGE-00000000002",
   "given_name": "გამ",
   "msisdn": "500111222",
   "family_name": "გზავნიაშვილი 2",
   "email": "[email protected]"
  },
  "verification": {
   "evidence": [
    {
     "check_details": [
      {
       "check_method": "vpip"
      },
      {
       "check_method": "pvp"
      }
     ],
     "document_details": {
      "date_of_issuance": "2015-05-06",
      "document_number": "11IA00001",
      "date_of_expiry": "2025-05-06",
      "personal_number": "00000000002",
      "type": "idcard",
      "issuer": {
       "country": "GE",
       "name": "იუსტიციის სამინისტრო"
      }
     },
     "type": "document"
    }
   ],
   "trust_framework": "ge_aml",
   "time": "2023-07-20T13:04:01+04:00",
   "assurance_level": "basic",
   "verification_process": "b1cbfd4e-bf69-4216-a115-08db87655408"
  }
 },
 "iss": "https://test-api.tbcbank.ge",
 "iat": 1689843841,
 "jti": "c9200781-0eb6-460c-9ab4-d69b739064d2"
}

Standard claims payload

{
 "sub": "2290333",
 "aud": "PSDGE-NBG-TBCBGE22",
 "birthdate": "1990-12-01",
 "gender": "Male",
 "iss": "https://test-api.tbcbank.ge",
 "phone_number": "500111222",
 "given_name": "გამ",
 "family_name": "გზავნიაშვილი 2",
 "iat": 1689846765,
 "email": "[email protected]",
 "jti": "56b4454d-7925-484a-a19a-6d1f8252b1d6"
}